Європейська країна

європейська країнаЯк ні в одній, ймовірно, європейській країні, в Росії символізм у літературі сформувався, перебуваючи під впливом декадансу, модернізму, неоромантизму і мистецтва fin de siecle, релігійний світогляд.Безсумнівно, істотну роль у такого роду розвитку зіграла реакція на попереднє обмеження всіх літературних і ідейних оцінок з боку інтелігенції лише позитивистско-утилитаристскими критеріями, критеріїв соціального прогресу, а також заперечення всіх естетичних принципів.Однак як соціально-психологічні, так і індивідуально-психологічні причини такого розвитку дуже різноманітні і складні, щоб бути розібраними тут кожна окремо.

Перші два письменника, дали теоретичне обґрунтування нового, що з’явилося в 90-ті роки художнього напряму, Н. М. Мінський і Д. С. Мережковський, в юності живили симпатії до народництва і до літератури, яка перебувала під впливом народництва. У своїй роботі «При світлі совісті» Мінський перший сформулював ті релігійно-філософські шукання, які хвилювали його покоління. У цьому поетичному трактаті він вперше виклав свою релігійно-філософську систему меонизма, що отримала подальший розвиток у наступні роки.Меонизм являє собою спробу поєднати роздільні у всіх історичних релігіях елементи божественного, абсолютне буття і абсолютне небуття, як святі елементи.Справжня святиня перебуває лише в істині, існуючої поза життя, а також в небьггии. Тільки думка про абсолютний небутті може стати м справжньої незацікавленої релігії.

Хоча система меонизма не отримала у сучасників живого відгуку, окремі думки, виражені у зазначеній вище роботі Мінського, виявилися суттєвими для нового руху. Це в першу чергу вимога пошуків вищої мети життя в містичних глибин власного «я». Лише в глибинах людської індивідуальності лежить ключ до пізнання життя, тому що світ теж являє собою особистість, і поза цієї особи немає жодних цінностей. Загальна рівність, як і альтруїстичні почуття, Мінський вважав усього лише ілюзіями. Віру слід розглядати не тільки у зв’язку з релігією;віру треба розуміти як містичний розум, містичне почуття і містичну волю особистості.